Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 
 
 
 
 
 
Splošno o občini
Občinska uprava \ Investicije - ARHIV
 
INVESTICIJE - ARHIV
 
06.01.2015

Vodovod Kupčinji vrh in Jelovice

  

Pričeli smo z izgradnjo vodovodnega omrežja s katerim bomo prebivalcem dela Bolfenka, Kosovega sedla in Jelovic omogočili dostop do neoporečne pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja. V okviru investicije bo izgrajenega cca 13 km vodovodnega omrežja in omogočen priklop 40 stanovanjskih stavb oziroma 65 prebivalcev, ki te možnosti do sedaj niso imeli. Vrednost izgradnje projekta po pogodbi z izvajalcem znaša 877.451,54 EUR, predviden znesek sofinanciranje iz evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 620.754,78 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Razvoj regij“, prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi“

  
[IMG] 20141216_131145.jpg
[IMG] 20141216_130653.jpg
[IMG] 20141216_125842.jpg
[IMG] 20141216_125745.jpg
[IMG] 20141216_125752.jpg
26.08.2013

Oživitev kulturnih in naravnih potencialov dravinjske doline

  

Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za obdobje 2012 – 2014 (Uradni list RS št. 34/12). Več v priponki :

  
[DOC] ozivitev_kulturnih_naravnih_potencialov_dravinjske_doline.pdf
[DOC] Dravinjska_dolina-NARAVA_in_KULTURA-katalog.pdf
[DOC] Dravinjska_dolina-ZGIBANKA.pdf
[DOC] Dravinjska_dolina-POTI-brosura.pdf
[DOC] Dravinjska_dolina-TURISTICNA_KARTA.pdf
[URL] http://www.eu-skladi.si
31.07.2013

Modernizacija občinskih cest Poluce – Kosovo sedlo, Grdina – Sitež in Sitež - Jelovice

  

Občina Majšperk začenja modernizacijo občinskih cest LC 240081 Poluce – Bolfenk – Kosovo sedlo, LC 240071 Sitež – Grdina in JP 740491 Sitež – Jelovice. Modernizacija se bo izvajala postopoma po posameznih odsekih cest v letih 2013 in 2014. Za izvajalca je bil na javnem razpisu izbran ponudnik Avtoprevozništvo gradbene storitve »Žolger«, Jožef Žolger s.p., pogodbena vrednost del znaša 865.270,96 EUR z DDV in je v celoti sofinancirana s sredstvi evropske unije in Republike Slovenije. Strošek občinskega proračuna je DDV. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Razvoj regij“, prednostne usmeritve “Razvoj obmejnih območij s Hrvaško“.

  
[URL] http://www.eu-skladi.si
31.07.2013

Razširitev vrtca Majšperk

  

Izvajalec GP Project ing d.o.o. je začel z izvedbo projekta »Razširitev vrtca Majšperk«, v sklopu katerega bo izvedena razširitev, ureditev mansarde in energetska prenova objekta ter postavitev igral za potrebe zunanjega igrišča. Z dozidavo in ureditvijo mansarde objekta bo zmogljivost vrtca povečana za dve novi igralnici z možnostjo ureditve še tretje v primeru povečanih potreb, prostori pa bodo usklajeni z novimi prostorskimi normativi v vrtcih. V sklopu energetske sanacije objekta bo obnovljen ovoj stavbe s povečano izolativno fasado, izolirano bo podstrešje in zamenjan energent ogrevanja. Ogrevanje v mansardi bo nizkotemperaturno s toplotno črpalko in osmimi vrtinami za pridobivanje geotermalne energije. S projektom bomo zadostili prostorskim normativom za vrtce in energetskim normativom za nizkoenergijske stavbe. Vrednost projekta po pogodbi z izvajalcem znaša 769.560,85 EUR z DDV, sofinanciranje s strani evropskih sredstev pa znaša 481.659,98 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Razvoj regij“, prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi“

  
[IMG] vrtec1.jpg
[IMG] vrtec2.jpg
[IMG] vrtec3.jpg
[IMG] vrtec4.jpg
[IMG] vrtec5.jpg
[IMG] vrtec6.jpg
[IMG] vrtec7.jpg
[IMG] vrtec8.jpg
[IMG] investicija_vrtca1.jpg
[IMG] investicija_vrtca2.jpg
[IMG] investicija_vrtca3.jpg
[IMG] investicija_vrtca4.jpg
[IMG] investicija_vrtca5.jpg
[IMG] investicija_vrtca6.jpg
[IMG] investicija_vrtca7.jpg
[IMG] investicija_vrtca8.jpg
[IMG] investicija_vrtca9.jpg
[IMG] investicija_vrtca10.jpg
[IMG] investicija_vrtca11.jpg
[URL] http://www.eu-skladi.si
28.06.2012

Rekreacijski center Majšperk

  

Gradnja rekreacijskega centra Majšperk je v drugi fazi, v sklopu katere gradimo večnamenski spremljevalni objekt, namenjen športnim in prostočasnim dejavnostim. Z investicijo bomo pridobili 1.041 m2 neto tlorisne površine, v sklopu katere bodo pritlični prostori namenjeni garderobam za nogometaše, garderobi za tenis in squash, večnamenska squash dvorana, primerna tudi za aerobiko, ples, telovadbo, jogo, garderoba za sodnike, prostori za skladiščenje rekvizitov, čistil, pralnica, družabni prostori in sanitarije. V zgornji etaži pa bo strelišče, fitnes, prostor za strelce, sejna soba, tehnični prostor, garderobe in sanitarije. Izvajalec gradnje objekta je Avtoprevozništvo gradbene storitve "Žolger", Jožef Žolger s.p., Majšperk 14a, 2323 Ptujska Gora, pogodbena vrednost del na objektu pa znaša 349.730,58 EUR.

  
[IMG] DSC05023.JPG
[IMG] DSC05093.JPG
[IMG] DSC_0114.jpg
[IMG] DSC_0116.jpg
[IMG] DSC_0286.jpg
[IMG] DSC_0290.jpg
[IMG] DSC_0264.jpg
[IMG] DSC_0263.jpg
[IMG] DSC_0262.jpg
[IMG] DSC_0261.jpg
[IMG] DSC_0259.jpg
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2017 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.