Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splošno o občini
Občinska uprava \ Investicije - ARHIV
 
INVESTICIJE - ARHIV
 
06.01.2015

Vodovod Kupinji vrh in Jelovice

  

Prieli smo z izgradnjo vodovodnega omreja s katerim bomo prebivalcem dela Bolfenka, Kosovega sedla in Jelovic omogoili dostop do neoporene pitne vode iz javnega vodovodnega omreja. V okviru investicije bo izgrajenega cca 13 km vodovodnega omreja in omogoen priklop 40 stanovanjskih stavb oziroma 65 prebivalcev, ki te monosti do sedaj niso imeli. Vrednost izgradnje projekta po pogodbi z izvajalcem znaa 877.451,54 EUR, predviden znesek sofinanciranje iz evropskega sklada za regionalni razvoj znaa 620.754,78 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi

  
[IMG] 20141216_131145.jpg
[IMG] 20141216_130653.jpg
[IMG] 20141216_125842.jpg
[IMG] 20141216_125745.jpg
[IMG] 20141216_125752.jpg
26.08.2013

Oivitev kulturnih in naravnih potencialov dravinjske doline

  

Obine Makole, Majperk in Poljane so z operacijo Oivitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline, kandidirale na Javnem pozivu za predloitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi razvojne prioritete Razvoj regij operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 2013 za obdobje 2012 2014 (Uradni list RS t. 34/12). Ve v priponki :

  
[DOC] ozivitev_kulturnih_naravnih_potencialov_dravinjske_doline.pdf
[DOC] Dravinjska_dolina-NARAVA_in_KULTURA-katalog.pdf
[DOC] Dravinjska_dolina-ZGIBANKA.pdf
[DOC] Dravinjska_dolina-POTI-brosura.pdf
[DOC] Dravinjska_dolina-TURISTICNA_KARTA.pdf
[URL] http://www.eu-skladi.si
31.07.2013

Modernizacija obinskih cest Poluce Kosovo sedlo, Grdina Site in Site - Jelovice

  

Obina Majperk zaenja modernizacijo obinskih cest LC 240081 Poluce Bolfenk Kosovo sedlo, LC 240071 Site Grdina in JP 740491 Site Jelovice. Modernizacija se bo izvajala postopoma po posameznih odsekih cest v letih 2013 in 2014. Za izvajalca je bil na javnem razpisu izbran ponudnik Avtoprevoznitvo gradbene storitve olger, Joef olger s.p., pogodbena vrednost del znaa 865.270,96 EUR z DDV in je v celoti sofinancirana s sredstvi evropske unije in Republike Slovenije. Stroek obinskega prorauna je DDV. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih obmoij s Hrvako.

  
[URL] http://www.eu-skladi.si
31.07.2013

Raziritev vrtca Majperk

  

Izvajalec GP Project ing d.o.o. je zael z izvedbo projekta Raziritev vrtca Majperk, v sklopu katerega bo izvedena raziritev, ureditev mansarde in energetska prenova objekta ter postavitev igral za potrebe zunanjega igria. Z dozidavo in ureditvijo mansarde objekta bo zmogljivost vrtca poveana za dve novi igralnici z monostjo ureditve e tretje v primeru poveanih potreb, prostori pa bodo usklajeni z novimi prostorskimi normativi v vrtcih. V sklopu energetske sanacije objekta bo obnovljen ovoj stavbe s poveano izolativno fasado, izolirano bo podstreje in zamenjan energent ogrevanja. Ogrevanje v mansardi bo nizkotemperaturno s toplotno rpalko in osmimi vrtinami za pridobivanje geotermalne energije. S projektom bomo zadostili prostorskim normativom za vrtce in energetskim normativom za nizkoenergijske stavbe. Vrednost projekta po pogodbi z izvajalcem znaa 769.560,85 EUR z DDV, sofinanciranje s strani evropskih sredstev pa znaa 481.659,98 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi

  
[IMG] vrtec1.jpg
[IMG] vrtec2.jpg
[IMG] vrtec3.jpg
[IMG] vrtec4.jpg
[IMG] vrtec5.jpg
[IMG] vrtec6.jpg
[IMG] vrtec7.jpg
[IMG] vrtec8.jpg
[IMG] investicija_vrtca1.jpg
[IMG] investicija_vrtca2.jpg
[IMG] investicija_vrtca3.jpg
[IMG] investicija_vrtca4.jpg
[IMG] investicija_vrtca5.jpg
[IMG] investicija_vrtca6.jpg
[IMG] investicija_vrtca7.jpg
[IMG] investicija_vrtca8.jpg
[IMG] investicija_vrtca9.jpg
[IMG] investicija_vrtca10.jpg
[IMG] investicija_vrtca11.jpg
[URL] http://www.eu-skladi.si
28.06.2012

Rekreacijski center Majperk

  

Gradnja rekreacijskega centra Majperk je v drugi fazi, v sklopu katere gradimo venamenski spremljevalni objekt, namenjen portnim in prostoasnim dejavnostim. Z investicijo bomo pridobili 1.041 m2 neto tlorisne povrine, v sklopu katere bodo pritlini prostori namenjeni garderobam za nogometae, garderobi za tenis in squash, venamenska squash dvorana, primerna tudi za aerobiko, ples, telovadbo, jogo, garderoba za sodnike, prostori za skladienje rekvizitov, istil, pralnica, druabni prostori in sanitarije. V zgornji etai pa bo strelie, fitnes, prostor za strelce, sejna soba, tehnini prostor, garderobe in sanitarije. Izvajalec gradnje objekta je Avtoprevoznitvo gradbene storitve "olger", Joef olger s.p., Majperk 14a, 2323 Ptujska Gora, pogodbena vrednost del na objektu pa znaa 349.730,58 EUR.

  
[IMG] DSC05023.JPG
[IMG] DSC05093.JPG
[IMG] DSC_0114.jpg
[IMG] DSC_0116.jpg
[IMG] DSC_0286.jpg
[IMG] DSC_0290.jpg
[IMG] DSC_0264.jpg
[IMG] DSC_0263.jpg
[IMG] DSC_0262.jpg
[IMG] DSC_0261.jpg
[IMG] DSC_0259.jpg
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2018 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.