Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splono o obini
Obinska uprava \ Krajevne skupnosti - Majperk
 
KRAJEVNE SKUPNOSTI Majperk Ptujska Gora Stoperce
 
MAJPERK
Naselje Majperk je oddaljen 16 km od Ptuja. Je gruasto naselje, s sedeem obine. Naselje se je v zadnjih desetletjih mono urbaniziralo. Kraj je dobil ime po srednjevekega gradu Mansberg. Ime kraja se je prvi prielo omenjati leta 1261. V kraju samem je tudi bogata kulturna dediina, med pomembnejimi sta cerkev sv. Miklava, ki se je zaela omenjati leta 1261. Sedanja stavba je bila po podatkih zgrajena leta 1639, prenovljena pa leta 1929. V samem kriiu naletimo tudi spomenik, ki je bil postavljen rtvam v 2. svetovni vojni.
 
BREG
Breg je naselje, ki se nahaja ob cesti Majperk - Rogatec. Kraj je znan po tekstilni industriji, saj tam deluje TVI Majperk. V tem kraju stoji tudi grad Hamre z barono podobo, neko je bil last ptujskih minoritov. Na bregu pa se nahaja tudi pota, banka, zdravstveni dom, vrtec in trgovinski kompleks.
 
JELOVICE
Jelovice je naselje na skrajnem zahodnem robu Haloz. Tukaj se ljudje ukvarjajo z ivinorejo in vinogradnitvom. Ponos krajanov na vrhu tega kraja stoji podrunina cerkev sv. Bolfenka. Iz zgodovinskih podatkov je znano, da tam stoji e od 14.st., obnovitvena dela pa so se izvajala v letih 1997/1998. Velik kulturni pomen imajo freske, ki izhajajo iz 15.st.
 
KORITNO
Koritno je gruasto naselje na dvignjenem pomolu nad popolno ravnico desnega brega reke Dravinje. Ob Dravinji prevladujejo travniki in paniki, vije pa gozdovi in vinogradi.
 
LEJE
Leje je razloeno naselje na levem bregu Dravinje z gruastimi naselji ob vznoju nizkega slemena Savinjsko ob cesti Majperk - Makole. Ob Dravinji prevladujejo travniki in paniki, ki so osnovna za razvito ivinorejo in poljedelstvo na tem obmoju.
 
MEDVECE
Medvece so razloeno naselje in se nahajajo ob vznoju in na poboju slemena Savinjsko. Jedro naselja je ob cesti med Sestrami in Ptujsko Goro. Kraj je bil nekdaj poznan tudi kot rudnik premoga, ki pa je bil povezan tudi z elezniko progo s Pragerskim in inico do Brega, ki je sluila za prevoz lesa, ki ga je potrebovala takratna tovarna Tomina.
 
NARAPLJE
Naraplje so razloeno naselje na pobojih nad dolino potoka Jesenice. Gruasto jedro naselja je v dolini, na pobojih je nekaj vinogradov, ki v vijih legah preidejo v gozd.
 
PLANJSKO
Planjsko je razloeno naselje na pobojih gozdnatih Haloz. V dolini naselja Planjsko tee potok Jesenica.
 
PREA
Prea je gruasto naselje ob cesti Rogatec - Majperk. V dolini so travniki in njive, na pobojih nekaj sadovnjakov in vinogradov, ki vije preidejo v gozd.
 
SESTRE
Sestre je gruasto naselje ob vznoju slemena Savinjsko, na desnem bregu Polskave.. Severno od naselja se na vlanih melioriranih tleh irijo njive in travniki. Veliko prebivalcev se tukaj ukvarja s kmetijstvom.
 
SKRBLJE
Skrblje so gruasto naselje na desnem bregu reke Dravinje. Razloeni del naselja je na blinjih pobojih Zahodnih Haloz.
 
STANEKA VAS
Staneka vas je razloeno naselje z gruastim srediem v dolini Dravinje in ob regionalni cesti med Majperkom in Jurovci, na levem bregu Dravinje. Del naselja je tudi na slemenu Savinjsko.
 
SITE
Site je naselje, ki lei v dolini potoka Jesenica ob lokalni cesti etale - Majperk. V sami dolini prevladujejo travniki in njive, na strmih pobojih pa je nekaj sadovnjakov in vinogradov.
 
SPODNJA SVEA
Spodnja Svea lei na stiku dolin potokov Skralke in Denice. Vasih je bil kraj poznan po kamnolomu in tkalnici, ki je stala ob poroku kraljke.
 
Predsednik sveta KS Majperk :
Lampret Zvonko Anton, Majperk 38a, 2322 Majperk
 
lani sveta KS Majperk :
t. Ime in priimek Naslov
1. Lampret Zvonko Anton Majperk 38a, 2322 Majperk
2. Murko Dragomir Majperk 60a, 2322 Majperk
3. Herti Anka Majperk 38, 2322 Majperk
4. Doberek Mojca Leje 9, 2322 Majperk
5. Kore Marjan Breg 18b, 2322 Majperk
6. Kamenek Beno Breg 46a, 2322 Majperk
7. irovnik Franci Skrblje 7, 2322 Majperk
8. Berani Branko Sestre 37, 2322 Majperk
9. Hajek Peter Sestre 97, 2322 Majperk
10. Peruh Bojan Naraplje 10, 2322 Majperk
11. Korez Vera Jelovice 32, 2322 Majperk
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2018 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.