Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Obinska uprava
Splono o Obini \ Obinski uprava
 
Uradne ure za neposredno poslovanje obinske uprave z obani in drugimi osebami
so na sedeu Obine Majperk, Majperk 39, 2322 Majperk, v :
    -  v ponedeljek od 8. do 10. ure in od 11. do 15. ure,
    -  v sredo od 8. do 10. ure in od 11. do 17. ure,
    -  v petek od 8. do 12. ure.
Ob torkih in etrtkih ni uradnih ur.
 
Dnevni delovni as (poslovni as) obinske uprave je razporejen tako, da zajema
as prisotnosti :
    -  v ponedeljek, torek in etrtek od 7. do 15. ure,
    -  v sredo od 7. do 17. ure,
    -  v petek od 7. do 13. ure.
 
 
Seznam uradnih oseb obinske uprave Obine Majperk, ki so pooblaene za odloanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odlobe

Seznam uradnih oseb obinske uprave Obine Majperk
 
 
Direktor obinske uprave
Matic inkovec
Telefon : 02/795-08-31
E-naslov : direktor@majsperk.si
 
Tajnitvo - vloie
Nataa Letonja
Telefon : 02/795-08-30
E-naslov : obcina.majsperk@majsperk.si
E-naslov : natasa.letonja@majsperk.si
Delovna podroja :

Splone informacije, sprejemanje vlog, pobud, mnenj, naroanje na uradne ure,

pomo pri sestavi in vlaganju vlog, podajanje vlog ustno na zapisnik,

usmerjanje strank po podrojih.
 
Premoenjsko pravne zadeve
Tatjana Vari Korez
Telefon : 02/795-08-35
E-naslov : tatjana.vkorez@majsperk.si
Delovna podroja :

Soglasja, potrdilo o namenski rabi zemljia, obratovalni as gostinskih lokalov,

informacije v zvezi z lastnitvom in prodajo zemlji, obinski prostorski nart in
gradnja objektov, pravne zadeve.
 
Okolje, javna infrastruktura, zaita in reevanje
Darko Rejec
Telefon : 02/795-08-34
E-naslov : darko.rejec@majsperk.si
Delovna podroja :

Urejanje javnih in drugih povrin (ceste, parkiria, pokopalia, ),

zadeve iz pokopalike dejavnosti (urejanje evidenc, potrdila,
soglasja za postavitev ali obnovo spomenika, najemne pogodbe ), 
ravnanje z odpadki, podroje gasilstva in civilne zaite, naravne nesree.
 
Finance in drubene dejavnosti
Marjeta Bombek
Telefon : 02/795-08-33
E-naslov : marjeta.bombek@majsperk.si
Delovna podroja :

Proraun obine, drutva v obini, predolska vzgoja, osnovno olstvo,

zdravstvo, sociala, kultura, turizem.
 
Raunovodstvo
Majda Sluga
Telefon : 02/795-08-33
E-naslov : majda.sluga@majsperk.si
Delovna podroja :

Izdajanje raunov, raunovodstvo, knjigovodstvo.

 
Vzdrevanje
Joe Korez
Delovna podroja :

Vzdrevanje objektov v lasti obine, urejanje okolja, terensko delo.

 
 
Ve v priponki :

Pravilni o delovnem asu obinske uprave Obine Majperk
 
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2018 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.