Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Občina Majšperk
Občinska uprava \ Vloge in obrazci
 
Vloge in obrazci
 
Socialna oskrba
Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca/ko
Vloga za izdajo potrdila o oddaljenosti od študijskega mesta
 
Turizem
Vloga za prodajo izven poslovnih prostorov
Vloga za izdajo soglasja/potrdila za prodajo blaga na drobno na stojnici - tržnica Majšperk
Taksa - turizem
 
 
Komunalne dejavnosti
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča NUSZ za prvih 5 let po vselitvi
Vloga za izdajo dovoljenja za izgradnjo priključka na občinsko cesto
Vloga za izdajo soglasja za preboj oz. podboj občinske ceste
Vloga za izdaja soglasja za spomenik
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Vloga za izdajo soglasja za postavitev ograje ob občinski meji
Vloga za zaporo lokalne ceste oz. javne poti
Sprememba lastništva ali uporabnika nepremičnine
Vloga za odpoved najema groba
Vloga za izdajo projektnih pogojev oz. soglasja na PGD projekt
Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka za obrtniške in kmetijske objekte
 
 
Gostinstvo
Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata za posamezno prireditev

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Vloga za potrditev plakatov na plakatnih mestih v Občini Majšperk
Vloga za izdajo dovoljenja za obremenitev okolja s hrupom
 
 
Razno
Naročilo oglasa v Majšperčanu
Zapisnik o prijavi poročnega obreda
 
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2018 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.