Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 
 
 
 
 
 
Splošno o občini
Občinska uprava \ Razpisi - ARHIV
 
RAZPISI - ARHIV
 
28.06.2017

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo javne razsvetljave ob lokalni cesti

  

Vabimo vas, da oddate ponudbo za izvedbo javne razsvetljave ob lokalni cesti Ptujska Gora - Doklece v skupni dolžini 400 m po popisu del v priponki. Vašo ponudbo pričakujemo najkasneje do torka, 4. 7. 2017 do 15.00 na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si. S spoštovanjem.

  
[DOC] Popis del JR Doklece.xls
11.04.2017

Javni razpis za sofinanciranje športnih društev v Občini Majšperk

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-sport_2017.doc
11.04.2017

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja turizma v Občini Majšperk

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-turizem_2017.doc
11.04.2017

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v Občini Majšperk

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kmetijstvo_2017.doc
11.04.2017

Javni razpis sofinanciranja kulturnih dejavnosti v Občini Majšperk

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kultura_2017.doc
11.04.2017

Javni razpis sofinanciranja humanitarnih dejavnosti v Občini Majšperk

  

  
[DOC] razpisna_dokumentacija-humanitarne_dejavnosti_2017.doc
07.04.2017

Javni razpis za Obnovo kulturnih spomenikov v Občini Majšperk

  

  
[DOC] Javni_razpis_za_sofinanciranje_obnove_in_vzdrzevanja_spomenikov_v_letu_2017.pdf
06.04.2017

Zbiranje ponudb za izvedbo rekuperacije v kuhinji OŠ Majšperk

  

Spoštovani. Vabimo vas, da podate ponudbo za izvedbo rekuperacije v kuhinji Osnovne šole Majšperk. Popis del je objavljen na spodnji povezavi. Vašo ponudbo pričakujemo do četrtka, 13. 4. 2017 in mora biti veljavna 30 dni. Dela morajo biti izvedena v roku 60 dni od podpisa pogodbe. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02 795 08 30 - Matic Šinkovec Lep pozdrav.

  
[DOC] Povprasevanje rekuperacija v kuhinji.xlsx
28.03.2017

Zbiranje ponudb za izdelavo IDZ in PZI dokumentacije za pločnik Vrhe

  

Vabimo vas da oddate ponudbo za izvedbo IDZ in PZI dokumentacije za ureditev regionalne ceste R2-432/1285 Majšperk – Apaški križ, od KM 1+060 do km 2+110, z ureditvijo površine za kolesarje in pešce v skladu s potrjeno projektno nalogo. Ponudbo oddate na naslov Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk najkasneje do petka, 31. 3. 2017. Projektna naloga je v prilogi.

  
[DOC] Projektna_naloga_plocnik_Vrhe_potrjena.pdf
28.02.2017

Nabava gasilskega vozila

  

Naročnik: PGD Majšperk

  
[DOC] RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_PGD_Majsperk.pdf
[DOC] tehnicni_opis.pdf
[DOC] Obrazci.docx
09.02.2017

Modernizacija občinskih cest v letu 2017

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_Modernizacija_obcinskih_cest_2017.pdf
[DOC] Obrazci.doc
[DOC] Popisi del sklop 1.xlsx
[DOC] Popisi del sklop 2.xlsx
13.01.2017

Oddaja poslovnega prostora v najem - Breg 12

  

  
[DOC] Javno_zbiranje_ponudb_za_oddajo_poslovnega_prostora_v_najem_Breg_12.pdf
13.01.2017

Javni poziv za promocijo turizma v Občini Majšperk v letu 2017

  

  
[DOC] Javni_poziv_za_promocijo_turizma_v_Obcini_Majsperk_v_letu_2017.pdf
07.11.2016

Javni razpis za dodelitev denarnih pomoči v letu 2016

  

  
[DOC] Javni_razpis_denarne_pomoci_november_2016.pdf
[DOC] RD_denarne_pomoci_november_2016.doc
28.10.2016

Javno naročilo male vrednosti za Energetsko sanacijo in obnovo Doma krajanov Stoperce

  

  
[DOC] Razpisna_dok.energ.san.doma_krajanov_stoperce.pdf
[DOC] Obrazci_Energ.san.doma_krajanov_Stoperce.doc
[DOC] VODILNA MAPApzi.pdf
[DOC] NASLOVNICE-PZI-arhitektura.pdf
[DOC] Objekt Stoperce CPV 584_2016.pdf
[DOC] SITUACIJA-M250.pdf
[DOC] stoperceDOMpgdIVD klet.pdf
[DOC] stoperceDOMpgdIVD MANSARDA.pdf
[DOC] stoperceDOMpgdIVD nadstropje.pdf
[DOC] stoperceDOMpgdIVD pritlicje.pdf
[DOC] stoperceDOMpgdIVD situacija.pdf
[DOC] stopercePZIfasade.pdf
[DOC] stopercePZIklet.pdf
[DOC] stopercePZImansarda.pdf
[DOC] stopercePZIprerez 1 in 2.pdf
[DOC] stopercePZIprerez3.pdf
[DOC] stopercePZIpritlicje.pdf
[DOC] stopercePZIstreha.pdf
[DOC] stopercePZnadstropje.pdf
[DOC] STOPERCE_dom_krajanov-POPIS DEL.xlsx
[DOC] Revizijski_jasek_80_za_globine_do_2m.pdf
[DOC] Staticni_izracun_streha.pdf
25.10.2016

Javni razpis za spodbujanje podjetništva v Občini Majšperk

  

Obveščamo vas, da so sredstva za ukrep A porabljena, zato na ta ukrep ni več možno kandidirati.

  
[DOC] Javni_razpis_podjetnistvo_2016.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija_podjetnistvo_z obrazci_2016.doc
24.10.2016

Javni poziv za sofinanciranje promocijskih prireditev v letu 2016

  

  
[DOC] Javni_poziv_za_sofinanciranje_prosmocijskih_prireditev_okt.2016.pdf
[DOC] javni_poziv_okt.2016.doc
03.10.2016

Sanacija odeska ceste LC Ptujska Gora - Doklece

  

Spoštovani. Vabimo vas, da oddate ponudbo za izvedbo sanacije ceste po popisu del. Vaše ponudbe pričakujemo do ponedeljka, 10. 10. 2016 do 15.00 na naslov Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali po elektronski pošti na naslov matic.sinkovec@majsperk.si. Lep pozdrav.

  
[DOC] LC Ptujska Gora - Doklece - popis del.xls
03.10.2016

Javni razpis za dodelitev denarne pomoči

  

  
[DOC] Javni_razpis_za_dodelitev_denarnih_pomoci.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija2016_dodelitev_denarnih_pomoci.doc
28.09.2016

Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Majšperk v letu 2016

  

Obveščamo vas, da so sredstva za ukrep 1.1 - posodabljanje kmetijskih gospodarstev porabljena, zato na ta ukrep ni več možno kandidirati.

  
[DOC] Javni_razpis.pdf
[DOC] Vloga_vlagateljev_2016.docx
23.09.2016

Javni razpis za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v letu 2016

  

  
[DOC] Javni_razpis_trajnostno_gospodarjenje_z_divjadjo_2016.pdf
[DOC] RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.doc
07.09.2016

Zbiranje ponudb za projektiranje večnamenskega objekta v Narapljah

  

Spoštovani. Vabimo vas, da oddate ponudbo za izdelavo IDZ, PGD in PZI projektov za večnamenski objekt v Narapljahv skupni velikosti cca 130 m2 v eni etaži. Upoštevali bomo vse ponudbe, ki jih bomo prejeli na naš naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali elektronski naslov: obcina.majsperk@majsperk.si najkasneje do srede, 14. 9. 2016 do konca poslovnega časa občine. Od vas pričakujemo, da v ponudbi upoštevate naslednja dela: Geodetski načrt, priprava IDZ za projektne pogoje, vodilna mapa z urbanizmom, PGD (arhitektura, konstrukcija, električne instalacije, strojne instalacije, zunanja ureditev), elaborati (gradbena fizika - PURES, ocena zvočne izolativnosti, požarna zasnova), PZI (arhitektura, konstrukcija, električne instalacije, strojne instalacije, zunanja ureditev, popis del in pridobivanje projektnih pogojev in soglasij. Rok izdelave projektov je: IDZ - 14 dni po sklenitvi pogodbe, PGD - 90 dni po sklenitvi pogodbe in PZI - 30 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

  
07.09.2016

Zbiranje ponudb za projektiranje kanalizacije Sestrže

  

Spoštovani. Vabimo vas, da oddate ponudbo za izdelavo IDZ, PGD, PZI in PID projektov za fekalno kanalizacijo s čistilno napravo v Sestržah. Upoštevali bomo vse ponudbe, ki jih bomo prejeli na naš naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali elektronski naslov: obcina.majsperk@majsperk.si najkasneje do srede, 14. 9. 2016 do konca poslovnega časa občine. Od vas pričakujemo, da v ponudbi upoštevate naslednja dela: Geodetski načrt, priprava IDZ za projektne pogoje, določitev trase z lastniki zemljišč, vodilna mapa, pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, kanalizacija - PGD, PZI, čistilna naprava 130 PE - PGD, PZI, geodetski načrt izvedenih del, kanalizacija in čistilna naprava - PID, NN priključek - PGD, PZI in PID. Rok izdelave projektov je: IDZ - 15 dni po sklenitvi pogodbe, PGD - 30 dni po sklenitvi pogodbe, PZI - 20 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja in PID - 14 dni od dostave vseh potrebnih podlag. V prilogi sprejet DIIP, iz katerega je razvidna okvirna trasa in potrebni podatki za projektiranje.

  
[DOC] DIIP - Ureditev kanalizacije Sestrze.pdf
07.07.2016

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Majšperk v letu 2016

  

  
[DOC] JAVNI RAZPIS_2016.pdf
[DOC] PRIJAVNI OBRAZCI.doc
[DOC] Aglomeracija_Sestrze.jpeg
14.06.2016

Javni poziv za zbiranje predlogov glasbenih poučnih delavnic v šolskem letu 2016/2017

  

  
[DOC] Javni_poziv_glasbene_poucne_delavnice_2016.pdf
02.06.2016

Javni poziv za promocijo turizma v Občini Majšperk za leto 2016

  

  
[DOC] Javni_poziv_promocija_turizma_2016.pdf
18.05.2016

Modernizacija občinskih cest v letu 2016

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_Modernizacija_obcinskih_cest_2016.pdf
[DOC] Obrazci-modernizacija_JP_2016.doc
[DOC] Popis_del_Modernizacija_obcinskih_cest_2016.xlsx
13.05.2016

Javni razpis za zbiranje predlogov promocijskih prireditev v letu 2016-2

  

  
[DOC] Javni_poziv_prireditve_2016_2.pdf
[DOC] Dodatna_sredstva.pdf
05.05.2016

Javni razpis za letovanje otrok iz Občine Majšperk v letu 2016

  

  
[DOC] Javni_razpis_letovanje_otrok_2016.pdf
08.04.2016

Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje promocijskih prireditev v letu 2016

  

  
[DOC] Javni_poziv_prireditve_2016.pdf
23.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva

  

  
[DOC] Javni_razpis-drustva_kmetijstvo_2016.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kmetijstvo_2016.doc
23.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev

  

  
[DOC] Javni_razpis_za_TD.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija-turizem_2016.doc
23.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulture

  

  
[DOC] Javni_razpis_kultura_2016.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kultura_2016.doc
23.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje športnih društev

  

  
[DOC] Javni_razpis_za_sport_2016.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija-sport_2016.doc
23.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev

  

  
[DOC] Javni_razpis_humanitarna_drustva_2016.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija-humanitarna_2016.doc
21.03.2016

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov

  

  
[DOC] Javni_razpis_za_sofinanciranje_obnove_kulturnih_spomenikov_2016.pdf
14.03.2016

Javno naročilo za modernizacijo lokalne ceste

  

Vabimo vas, da oddate ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_LC.pdf
[DOC] Popis del.xls
14.03.2016

Javno naročilo za modernizacijo infrastrukture v Občini Majšperk v letu 2016

  

Vabimo vas, da oddate ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_modernizacija_infrastrukture_2016.pdf
[DOC] Popis del plocnik PG.xls
[DOC] Popis del JP.xls
[DOC] Popis del parkirisce ZD.xls
14.03.2016

Javno naročilo za izvajanje geodetskih storitev v Občini Majšperk

  

Vabimo vas da podate ponudbo v skladu z objavljeno razpisno dokumentacijo.

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-geodetske_storitve.pdf
19.01.2016

Javni razpis za podelitev koncesije za energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Majšperk

  

Zainteresirano javnost obveščamo, da objavljamo spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za Energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Majšperk, ki so natančno navedene in opisane v prilogi “Spremembe in dopolnitve RD”. Da se potencialnim kandidatom omogoči upoštevanje sprememb oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije, se spremenita rok za predložitev vlog in dan javnega odpiranja le-teh, in sicer: - rok za predložitev vlog: do 3.2.2016 do 14.30 ure, - dan odpiranja vlog: 3.2.2016 ob 15.30 uri.

  
[DOC] Spremembe in dopolnitve RD.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija_energetsko_pogodbenistvo_v_objektih_Obcine_Majsperk.pdf
[DOC] PRILOGA 2_Nacin izracuna prihrankov.pdf
[DOC] PRILOGA 1_Seznam objektov koncedenta.xlsx
[DOC] PRILOGA 3_Program izvajanja koncesije.xlsx
[DOC] IP_Obcina_Majsperk_energetsko_pogodbenistvo.pdf
[DOC] Pogodba Plinarna Maribor.pdf
[DOC] Racun december.pdf
14.12.2015

Javni razpis za podelitev koncesije energetskega pogodbeništva v objektih Občine Majšperk

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_energetsko_pogodbenistvo.pdf
[DOC] PRILOGA_1_Seznam_objektov_koncedenta.xlsx
[DOC] PRILOGA_2_Nacin_izracuna_prihrankov.pdf
[DOC] PRILOGA_3_Program_izvajanja_koncesije.xlsx
[DOC] IP_Obcina_Majsperk_energetsko_pogodbenistvo.pdf
30.11.2015

Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje promocijskih prireditev v letu 2015

  

  
[DOC] Javni-razpis_november_2015.pdf
20.10.2015

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov

  

  
[DOC] Javni_razpis-2015-1.pdf
12.10.2015

Zbiranje ponudb za nakup občinskega stanovanja

  

  
[DOC] javni_poziv.pdf
11.09.2015

Javni razspis za oddajo poslovnih prostoorv

  

  
[DOC] Javni_razpis_7.pdf
04.09.2015

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE IN VZDRŽEVANJA SPOMENIKOV IN OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI MAJŠPERK V LETU 2015

  

  
[DOC] Javni razpis.doc
04.09.2015

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV V LETU 2015

  

  
[DOC] javni_poziv.doc
24.08.2015

SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2015

  

  
[DOC] RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.doc
[DOC] S22C-615082406460.pdf
10.07.2015

Javni razpis za zbiranje predlogov za izvedbo projekta »glasbene in poučne delavnice« v šolskem letu 2015/2016

  

  
[DOC] Javni_poziv.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija.pdf
16.06.2015

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov

  

  
[DOC] Javni_razpis-fitnes.pdf
05.06.2015

Javni razpis za sofinanciranje letovanja otrok iz Občine Majšperk za leto 2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_letovanje.pdf
06.05.2015

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV V LETU 2015

  

  
[DOC] Javni_poziv_za_prireditve_2015.pdf
17.04.2015

Javno naročilo male vrednosti za Obnovo LC Podlože - Lokanja vas, odsek Medvedce - Sestrže

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_Obnova_LC_Podloze-Lokanja_vas.pdf
[DOC] Popis_del_Obnova_LC_Podloze-Lokanja_vas.xls
[DOC] Prijavni_obrazci_Obnova_LC_Podloze-Lokanja_vas.doc
15.04.2015

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Majšperk za leto 2015

  

  
[DOC] JavniRazpis_2015.pdf
[DOC] Prijavni_obrazci.doc
03.04.2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-turizem_2015.doc
03.04.2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-sport_2015.doc
03.04.2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kultura_2015.doc
03.04.2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kmetijstvo_2015.doc
03.04.2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-humanitarna_2015.doc
16.03.2015

Javno naročilo male vrednosti za izvedbo Pločnik Ptujska Gora II. faza

  

Vabimo vas, da oddate ponudbo za izgradnjo pločnika na spodnjih obrazcih:

  
[DOC] Razpisna dokumentacija.pdf
[DOC] Popis del II. faza - JP 740 671.xls
[DOC] Obrazci_plocnik_PG_II.faza.doc
[DOC] plocnik-pregledna.pdf
[DOC] plocnik-list2.pdf
30.01.2015

Javno naročilo male vrednosti za Tiskanje glasila Majšperčan

  

Objavljamo razpisno dokumentacijo in obrazce za oddajo ponudbe na javno naročilo.

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija_Majspercan.pdf
[DOC] Obrazci.doc
03.10.2014

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov

  

  
[DOC] Javni_razpis_6.pdf
15.09.2014

SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2014

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija.pdf
04.09.2014

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov

  

  
[DOC] Javni_razpis.pdf
07.08.2014

Agromelioracija Majšperk

  

Objavljamo razpisno dokumentacijo in popise za javno naročilo male vrednosti za izvedbo "AGROMELIORACIJE MAJŠPERK" Vabljeni k oddaji ponudb!

  
[DOC] Razpisna dokumentacija Agromelioracija Majsperk.pdf
[DOC] Popis_del-popravljen.xlsx
[DOC] Popis_del-popravljen_STARI_EXCEL.xls
[DOC] Projekt_agromel_Majsperk_teh.porocilo.pdf
[DOC] Hidrolosko_hidravlicno_porocilo_Majsperk.pdf
[DOC] GRAFICNI_LOKACIJ_1.pdf
[DOC] GRAFICNI_LOKACIJ_2.pdf
[DOC] KOMUNALNA_1.pdf
[DOC] KOMUNALNA_2.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_4_1.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_4_2.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_4_3.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_4_4.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_5_1.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_5_2.pdf
[DOC] NORMALNI PP_majsperk4_5_3.pdf
[DOC] Pregledna_z_oznakami__Majsperk.jpg
[DOC] SEZNAM_TOCK_ZAKOLICBE.pdf
[DOC] SITUACIJA ZAKOLICBE_1.pdf
[DOC] SITUACIJA ZAKOLICBE_2.pdf
[DOC] UREDITVENA1.pdf
[DOC] UREDITVENA2.pdf
04.07.2014

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA IZVEDBO PROJEKTA »GLASBENE IN POUČNE DELAVNICE« V ŠOLSKEM LETU 2014/2015

  

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija.pdf
01.07.2014

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV V LETU 2014

  

  
[DOC] Javni_poziv_za_prireditve.pdf
[DOC] Dodatna_sredstva_za_javni_poziv.pdf
12.05.2014

Javni razpis za šolske prevoze

  

Objavljamo javni razpis za šolske prevoze otrok v Občini Majšperk v letih 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018.

  
[DOC] Razpisna dokumentacija.pdf
[DOC] Obrazci.doc
17.04.2014

Javni razpisi

  

Objavljamo javne razpise za sofinanciranje društev s področij humanitarnih dejavnosti, kmetijstva, kulture, športa in turizma v Občini Majšperk za leto 2014.

  
[DOC] Razpisna_dokumentacija-humanitarna_2014.doc
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kmetijstvo_2014.doc
[DOC] Razpisna_dokumentacija-kultura_2014.doc
[DOC] Razpisna_dokumentacija-sport_2014.doc
[DOC] Razpisna_dokumentacija-turizem_2014.doc
11.04.2014

Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov

  

  
[DOC] Razpis_za_obnovo_kulturnih_spomenikov_2014.pdf
19.03.2014

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV V LETU 2014

  

  
[DOC] javni_poziv_za_prireditve.pdf
04.03.2014

Objavljamo javno naročilo za "Ureditev parka Breg"

  

  
[DOC] Razpisna dokumentacija Park Breg.pdf
[DOC] Popis del.xls
[DOC] Obrazci.doc
24.02.2014

Objava prostega delovnega mesta

  

Objavljamo javni natečaj za prosto delovno mesto referent - določen čas

  
[DOC] Objava_prostega_delovnega_mesta-dolocen_cas.pdf
24.02.2014

Popravek javnega razpisa za oddajo poslovnih prostorov v najem

  

  
[DOC] Javni_razpis_poslovni_prostor_popravek.pdf
18.02.2014

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

  

  
[DOC] Javni_razpis.pdf
27.11.2013

JN Vodovod Kupčinji vrh in Jelovice

  

Objavljamo javno naročilo za izvedbo Vodovoda Kupčinji vrh in jelovice:

  
[DOC] Vodovod_Kupcinji_vrh_in_Jelovice-popis_za_objavo.xls
[DOC] Tehnicno_porocilo.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-PREGLEDNA1.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-PREGLEDNA2.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-PREGLEDNA3.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_1.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_2.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_3.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_4.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_5.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_6.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_7.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_8.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_9.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_10.pdf
[DOC] Vodovod_Jelovice_Kup.vrh-SITUACIJA_11.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_2.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_3.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_4.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_5.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_6.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_7.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_8.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_9.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_10.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_11.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_12.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_13.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_14.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_15.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_16.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_17.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_18.pdf
[DOC] VP-KUPc.VRH-JELOVICE-PZI_12-strojne_19.pdf
[DOC] Razpisna_dokumentacija_podaljsanje_roka.pdf
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2017 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.