Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splono o obini
Druina in socialne zadeve \ Socialna varnost
 
SOCIALNA VARNOST
 
Center za socialno delo
Zavod RS za zaposlovanje
 
Center za socialno delo
Center za socialno delo Ptuj je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja storitve socialnega varstva v okviru mree javne slube. Svojo dejavnost opravlja v skladu z nalogami, ki se nanaajo na izvajanje javnih pooblastil, socialno-varstvenih storitev ter drugih nalog, ki jih narekuje zakonodaja.
 
Center za socialno delo Ptuj
Trstenjakova ulica 5a
2250 Ptuj
Tel: 02/787-56-00
Faks: 02/778-77-71
www.csd-ptuj.si
gpcsd.ptuj@gov.si
Uradne ure
Ponedeljek 08.00-12.00 in 13.00-15.00
Torek 08.00-12.00 (le druinski prejemki)
Sreda : 08.00-12.00 in 13.00-17.00
etrtek : 08.00-12.00 (le dru. prejemki)
Petek : 08.00-12.00
Prva socialna pomo se izvaja med poslovnim asom.
 
 
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena kljunih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za obmoje Republike Slovenije.
 
Temeljne dejavnost Zavoda:
 
- posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje 
- izvajanje poklicne orientacije 
- izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti
- izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
- izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
- izdelava analitinih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s podroja dejavnosti Zavoda
- informiranje o trgu dela, informacije javnega znaaja. 
 
Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomo pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost.
 
Obmona sluba Ptuj
Vodnikova ul.2
2250 Ptuj
Tel: 02/74-923-10
Faks: 02/74-923-20
direktor OS Ptuj: mag. Toma irovnik
 zrsz.osptuj@ess.gov.si
Uradne ure
Ponedeljke: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 18.00
ertek: Ni uradnih ur
Petek: 8.00 - 13.00
 
 
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2018 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.