Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splošno o občini
Občinska uprava \ Investicije - ARHIV
 
INVESTICIJE - ARHIV
 
01.12.2010

  

Nogometno in tenis igrie z razsvetljavo

  

Zakljuena je gradnja nogometnega in tenis igria z razsvetljavo. Z investicijo je Obina Majperk pridobila povrine, namenjne portu in rekreaciji na visokem nivoju. V letonjem letu bodo na igriu zaeli trenirati tudi nogometai NK Majperk. Dokonano pa je tudi igrie za tenis z umetno podlago. Ta je manj zahtevna za vzdrevanje in hvaleneja pri uporabi. Oba igria sta ograjena in imata monost uporabe v veernem asu, saj je zgrajena tudi razsvetljava. Projekt smo z racionalno gradnjo e pocenili, zato je konna vrednost nija od pogodbene in znaa 189.192,02 EUR. Slikovno gradivo poteka gradnje lahko pogledate v spodnji galeriji slik.

  
29.10.2010

  

PLONIK BREG

  

Ob regionalni cesti Rogatec - Majperk, v naselju breg smo zakljuili z izgradnjo plonika. Pri modernizaciji regionalne ceste, katere naronik in financer je Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste je Obina Majperk sodelovala kot sofinancer z izgradnjo plonika ob cesti. Gradnjo je izvajalo Cestno podjetje Ptuj d.d., sofinancerski vloek obine pa je znaal 139.047,00 EUR.

  
21.10.2010

  

KULTURNO POSLOVNI CENTER MAJPERK

  

Zaela se je izvedba osrednjega in najvejega projekta v Obini Majperk, izgradnja Kulturno poslovnega centra Majperk. Projekt je izjemnega pomena za nao obino, saj bomo z njim pridobili 1.333,40 m2 neto povrin, namenjenih razlinim kulturnim dejavnostim in 1.190,35 m2 neto povrin, namenjenih poslovnim dejavnostim in obinski upravi. Po steaju izvajalca Konstruktor VGR d.o.o., Jadranska cesta 25a, 2000 Maribor je bil na razpisu za dokonanje gradnje izbran izvajalec Avtoprevoznitvo gradbene storitve "olger", Joef olger s.p., Majperk 14a, 2323 Ptujska Gora. Gradbeni nadzor vri podjetje TMD invest d.o.o., Preernova ulica 30, 2250 Ptuj. Predviden zakljuek gradnje ostaja konec junija 2012. Dele sofinanciranja Evropske unije, Evropskega strukturnega sklada znaa 1.854.714,53 EUR, natanna vrednost celotnega projekta pa bo znana po zakljuku gradnje. Viina skupnih strokov operacije je ocenjena v viini 5.282.229,49 EUR, datum zaetka operacije je 23. 7. 2009, predviden zakljuek operacije pa 30. 9. 2012. Kontaktni osebi za dajanje informacij o operaciji sta Gorazd Ladinek in Matic inkovec, ve informacij o sofinancerjih pa lahko najdete na spodnjih povezavah. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi. Sofinancerska sredstva, so v deleu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradnjmo lahko spremljate tudi s pomojo spodnje galerije.

  
[URL] //www.mgrt.gov.si
[URL] //www.eu-skladi.si/
28.09.2010

  

Modernizacija LC 240090 Slape Ptujska Gora in JP 740900 Slape Peskov Breg

  

Konan je del projekta obnove lokalne ceste LC 240090 Slape Ptujska Gora in javne poti JP 740900 Slape Peskov Breg in sicer na odseku LC Slape Ptujska Gora. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaa 245.714,16 EUR predviden znesek sofinanciranja po pogodbi pa znaa 204.761,80 EUR oz. 100% neto vrednosti projekta. Davek na dodano vrednost ni upravien stroek projekta. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Razvoj obmejnih obmoij s Hrvako. Sofinancerska sredstva, so v deleu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deleu 15% pa namenska sredstva Prorauna Republike Slovenije. Z izvedbo celotne operacije bomo pridobili 2.753 m obnovljenih cestnih povrin na odsekih LC 240090 Slape Ptujska Gora in JP 740900 Slape Peskov Breg.

  
27.07.2010

  

POSTAVITEV SOLARNIH OBCESTNIH SVETIL

  

Obina Majperk je skladno s sprejetim proraunom za leto 2010 postavila prvi dve solarni obcestni svetili v naseljih Koritno in Slape. S testno postavitvijo elimo preveriti delovanje in zanesljivost samozadostnih svetil ter monosti za irjenje mree le-teh. Prednost teh svetil je energetska samozadostnost, saj za delovanje ne potrebuje napajanja iz elektroenergetskega omreja temve se napaja preko svetlobne (sonne) enerije, ki jo hrani v akumulatorju.

  
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2018 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.