Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Obina Majperk
Pravilno oranje ob obinskih cestah
Dne : 12.10.2011

 

Medobinska inpekcija Skupne obinske uprave obin v Spodnjem Podravju

pri inpekcijskih nadzorih obinskih cest pogosto ugotavlja,

da lastniki ali najemniki njiv nepravilno orjejo.

Odlok o obinskih cestah Obine Majperk (Uradni list RS t. 43/99) v 16. toki 44.
lena prepoveduje orati v razdalji 4 m od ceste, e se orje v smeri proti njej

ali v irini 2 m  od ceste vzporedno z njo.

 

Ravnanje v nasprotju s tem odlokom je prekrek, za katerega se izree globa posamezniku

v viini 166,91 EUR.

Zraven plaila kazni pa je kritelj  dolan tudi vzpostaviti  prejnje stanje oziroma

poravnati preorano zemljo, tako, da ne ogroa bankine ob cesti.

Nedopustno  je  pri oranju onesnaiti obinsko cesto, v kolikor pa pride do morebitnega

onesnaenja ceste,  jo je potrebno takoj oistiti.   

 

Obane obveamo, da se bo redno vril inpekcijski nadzor nad nainom oranja ob obinskih

cestah in ustrezno ukrepalo, da se zagotovi spotovanje obinskih predpisov.

 

Ga. mag. Olga FEKONJA, medobinska inpektorica                                                        

 
 
Ve v prilogi :
pravilno_oranje_ob_obcinskih_cestah.pdf
 

 

 

 

 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2018 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.