Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splono o obini
Obinski poslovni nart \ Javna razgrnitev - OPN v Obini Majperk
 
JAVNA RAZGRNITEV OBINSKI POSLOVNI NART
 
Tekstualne priloge

Naslovnica

Vsebina
 
Odlok

Naslovnica

Vsebina

Odlog do
 
Grafini del
Kartografsko gradivo v merilu 1: 50000 v PDF ali TIF datoteki.
 
2.1. Strateki del
2.1.1. Zasnova prostorskega razvoja

zasnova prostorskega razvoja
 
2.1.2. Zasnova gospodarske javne infrastrukture

zasnova gospodarske javne infrastrukture

GJI
 
2.1.3. Usmeritev za razvoj poselitve

usmeritev za razvoj poselitve
 
2.1.4. Ostalo

usmeritve za doloitev namenske rabe

usmeritve za razvoj v krajini
 
2.2. Izvedbeni del

Legenda
 
2.2.1. Razdelitev na liste

razdelitev na liste

 
2.2.2. Pregledna karta

pregledna karta

 
2.2.3. EUP PNRP PIP

namenska raba list 1

namenska raba list 2
namenska raba list 3
namenska raba list 4
namenska raba list 5
namenska raba list 6
namenska raba list 7
namenska raba list 8
namenska raba list 9
namenska raba list 10
namenska raba list 11
namenska raba list 12
namenska raba list 13
namenska raba list 14
namenska raba list 15
namenska raba list 16
namenska raba list 17
namenska raba list 18
namenska raba list 19
namenska raba list 20
namenska raba list 21
namenska raba list 22
 
2.2.4. EUP GJI

GJI list 1

GJI list 2

GJI list 3
GJI list 4
GJI list 5
GJI list 6
GJI list 7
GJI list 8
GJI list 9
GJI list 10
GJI list 11
GJI list 12
GJI list 13
GJI list 14
GJI list 15
GJI list 16
GJI list 17
GJI list 18
GJI list 19
GJI list 20
GJI list 21
GJI list 22
 
3 priloge
 
3.1. izvleek iz hierarhino nadrejenih prostorskih aktov

izvleek iz hierarhino nadrejenih prostorskih aktov

 
3.2. Stanje prostora

Stanje prostora

Geodetske podlage
 
3.2.1. Raba prostora

Raba prostora SHP

Legenda

 

 

Raba prostora GEOREF

 

raba GEOREF 1
  raba GEOREF 2
  raba GEOREF 3
  raba GEOREF 4
  raba GEOREF 5
  raba GEOREF 6
  raba GEOREF 7
  raba GEOREF 8
  raba GEOREF 9
  raba GEOREF 10
  raba GEOREF 11
  raba GEOREF 12
  raba GEOREF 13
  raba GEOREF 14
  raba GEOREF 15
  raba GEOREF 16
  raba GEOREF 17
  raba GEOREF 18
  raba GEOREF 19
  raba GEOREF 20
  raba GEOREF 21
  raba GEOREF 22
 

 

Raba prostora TIF

 

raba list 1
  raba list 2
  raba list 3
  raba list 4
  raba list 5
  raba list 6
  raba list 7
  raba list 8
  raba list 9
  raba list 10
  raba list 11
  raba list 12
  raba list 13
  raba list 14
  raba list 15
  raba list 16
  raba list 17
  raba list 18
  raba list 19
  raba list 20
  raba list 21
  raba list 22
 
3.2.2. GJI

GJi SHP

Legenda

 

 

GJI GEOREF

 

GJI GEOREF 1
  GJI GEOREF 2
  GJI GEOREF 3
  GJI GEOREF 4
  GJI GEOREF 5
  GJI GEOREF 6
  GJI GEOREF 7
  GJI GEOREF 8
  GJI GEOREF 9
  GJI GEOREF 10
  GJI GEOREF 11
  GJI GEOREF 12
  GJI GEOREF 13
  GJI GEOREF 14
  GJI GEOREF 15
  GJI GEOREF 16
  GJI GEOREF 17
  GJI GEOREF 18
  GJI GEOREF 19
  GJI GEOREF 20
  GJI GEOREF 21
  GJI GEOREF 22
 

 

GJI TIF

 

GJI list 1
  GJI list 2
  GJI list 3
  GJI list 4
  GJI list 5
  GJI list 6
  GJI list 7
  GJI list 8
  GJI list 9
  GJI list 10
  GJI list 11
  GJI list 12
  GJI list 13
  GJI list 14
  GJI list 15
  GJI list 16
  GJI list 17
  GJI list 18
  GJI list 19
  GJI list 20
  GJI list 21
  GJI list 22
 
3.2.3. Varstveni reimi

Varstveni reimi SHP

Legenda

 

 

Varstveni reimi GEOREF

 

reimi GEOREF 1
  reimi GEOREF 2
  reimi GEOREF 3
  reimi GEOREF 4
  reimi GEOREF 5
  reimi GEOREF 6
  reimi GEOREF 7
  reimi GEOREF 8
  reimi GEOREF 9
  reimi GEOREF 10
  reimi GEOREF 11
  reimi GEOREF 12
  reimi GEOREF 13
  reimi GEOREF 14
  reimi GEOREF 15
  reimi GEOREF 16
  reimi GEOREF 17
  reimi GEOREF 18
  reimi GEOREF 19
  reimi GEOREF 20
  reimi GEOREF 21
  reimi GEOREF 22
 

 

Varstveni reimi TIF

 

reimi list 1
  reimi list 2
  reimi list 3
  reimi list 4
  reimi list 5
  reimi list 6
  reimi list 7
  reimi list 8
  reimi list 9
  reimi list 10
  reimi list 11
  reimi list 12
  reimi list 13
  reimi list 14
  reimi list 15
  reimi list 16
  reimi list 17
  reimi list 18
  reimi list 19
  reimi list 20
  reimi list 21
  reimi list 22
 
3.2.4. DPA

DPA SHP

 
3.3. Strokovne podlage

Seznam strokovnih podlag

Pobuda vloga 248 -16.02.2012 Kmetija Lenari
 

 

UN konceptualni del

    UN Breg
   

UN naselja Breg
   

UN naselja Breg koncept do
     
    Karte
   

karta 1
    karta 2
    karta 3
    karta 4
    karta 5
    karta 6
    karta 7
 
    UN Majperk
   

UN naselja Majperk tekst
   

UN naselja Majperk
   

UN naselja Majperk koncept do
     
    Karte
   

karta 1
    karta 2
    karta 3
    karta 4
    karta 5
    karta 6
    karta 7
    karta 8
 
    UN Ptujska Gora
   

UN naselja Ptujska Gora tekst
   

UN naselja Ptujska Gora koncept do
     
    Karte
   

karta 1
    karta 2
    karta 3
    karta 4
    karta 5
    karta 6
 
    UN Stoperce
   

UN naselja Stoperce tekst
   

UN naselja Stoperce podrobneji del
   

UN naselja Stoperce koncept do
     
    Karte
   

karta 1
    karta 2
    karta 3
    karta 4
    karta 5
    karta 6
 

 

UN podrobneji del

    Karte Breg
   

UN Breg podrobneji del
   

karta 1
    karta 2
    karta 3
    karta 3.2
    karta 4
    karta 5
 
    Karte Majperk
   

UN Majperk podrobneji del
   

karta 1
    karta 2
    karta 3.1
    karta 3.2
    karta 4
    karta 5
 
    Karte Ptujska Gora
   

UN Ptujska Gora podrobneji del
   

karta 1
    karta 2
    karta 3.1
    karta 3.2
    karta 4
    karta 5
 
    Karte Stoperce
   

UN Stoperce podrobneji del
   

karta 1
    karta 2
    karta 3.1
    karta 3.2
    karta 4
    karta 5
 

 

Obmoje Lecana

   

Izsek iz obstojeega plana
    Poseg 252 (ObmojeLecana)
    Predlog namenske rabe
    Prikaz obmoja v pokrajini
    Zasnova cone
    Zemljiki kataster
 
3.4. Sm mn

smernice za osnutek
 

 

Analiza smernic

    MKGp
   

Analiza smernic MKGP
   

Analiza smernic MKGP
 
    Ostali NUP
   

Direkcija RS za ceste
    Direkcija RS za ceste
 
    Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribitvo
    Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribitvo
 
    Elektro Maribor
    Elektro Maribor
 
    Elektro Slovenije
    Elektro Slovenije
 
    Geoplin plinovodi
    Geoplin plinovodi
 
    Komunala Ptuj
    Komunala Ptuj
 
    Ministrstvo za delo, druino in socialne zadeve
    Ministrstvo za delo, druino in socialne zadeve
 
    Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
    Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
 
    Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo
    Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo
 
    Ministrstvo za gospodarstvo, Rudarske smernice
    Ministrstvo za gospodarstvo, Rudarske smernice
 
    Telekom Slovenije
    Telekom Slovenije
 
    Uprava RS za zaito in reevanje
    Uprava RS za zaito in reevanje
 
    Zavod za gozdove
    Zavod za gozdove
 

 

Zavod RS za varstvo narave

   

Analiza O2
   

Analiza po EUP o1 avgust 2011
   

Analiza po EUP o1 avgust 2011 - samo s pogoji
    Analiza pobudah o1
    Analiza pobudah o3
    Analiza pobudah o4
 
3.5. OBR

Bilance skupaj do
Obrazloitev dopolnitve december 2009
Obrazloitev dopolnitve junij 2009
Obrazloitev OPN
Posegi stavbna do poz
Tehnini popravki - nestavbna
Vsi posegi z obrazloitvami do
 
3.6. POV JAV
 
3.7. Poroilo okolja **

3072A OP Majperk dodatek
Grafina priloga - 1
Tekstualna priloga - 1
Tekstualna priloga - 1

Tekstualna priloga - 3 SPA 1

Tekstualna priloga - 3 SPA 2
Tekstualna priloga - 3 SPA 3

Tekstualna priloga - 3 SPA 4
Tekstualna priloga - 3 SPA 5

Tekstualna priloga - 3 SPA 6
Tekstualna priloga - 3 SPA 7

Tekstualna priloga - 3 SPA 8
Tekstualna priloga - 3 SPA 9

Tekstualna priloga - 3 SPA 10
Tekstualna priloga - 3 SPA KUM

Tekstualna priloga - 3 SPA OMILITVE
Tekstualna priloga - 4

Tekstualna priloga - 4
TP OP TX P-08221-A-03 OP za OPN Majperk nov 2011
 
3.8. Podroje NUP
 

 

MKGP

  Bilance skupaj do
  Elaborat posegov na K1 - izvleek
  Posegi stavbna do poz
  Tehnini popravki - nestavbna
  Vsi posegi z obrazloitvami do
 
    Mnenja KSS za posege na K2
   

 

 

 

Zavod za gozdove

    Pojasnila v zvezi s pobudo 270
   

Kamnolom Vunduek - Majperk
   

Smernice za pripravo strokovnih podlag podroje rudarstva
 

 

ZRSVN

  Bilance skupaj do
  Posegi stavbna do poz
  Tehnini popravki - nestavbna
  Vsi posegi z obrazloitvami do
 
    Pojasnila v zvezi s pobudo 270
   

Kamnolom Vunduek - Majperk
   

Smernice za pripravo strokovnih podlag podroje rudarstva
 
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  |  Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2018 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.