Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Haloški radovedneži
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
  Seje OS
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splošno o občini
Občinska uprava \ Krajevne skupnosti - Majšperk
 
KRAJEVNE SKUPNOSTI Majšperk Ptujska Gora Stoperce
 
MAJŠPERK
Naselje Majšperk je oddaljen 16 km od Ptuja. Je gručasto naselje, s sedežem občine. Naselje se je v zadnjih desetletjih močno urbaniziralo. Kraj je dobil ime po srednjeveškega gradu Mansberg. Ime kraja se je prvič pričelo omenjati leta 1261. V kraju samem je tudi bogata kulturna dediščina, med pomembnejšimi sta cerkev sv. Miklavža, ki se je začela omenjati leta 1261. Sedanja stavba je bila po podatkih zgrajena leta 1639, prenovljena pa leta 1929. V samem križišču naletimo tudi spomenik, ki je bil postavljen žrtvam v 2. svetovni vojni.
 
BREG
Breg je naselje, ki se nahaja ob cesti Majšperk - Rogatec. Kraj je znan po tekstilni industriji, saj tam deluje TVI Majšperk. V tem kraju stoji tudi grad Hamre z baročno podobo, nekoč je bil last ptujskih minoritov. Na bregu pa se nahaja tudi pošta, banka, zdravstveni dom, vrtec in trgovinski kompleks.
 
JELOVICE
Jelovice je naselje na skrajnem zahodnem robu Haloz. Tukaj se ljudje ukvarjajo z živinorejo in vinogradništvom. Ponos krajanov na vrhu tega kraja stoji podružnična cerkev sv. Bolfenka. Iz zgodovinskih podatkov je znano, da tam stoji že od 14.st., obnovitvena dela pa so se izvajala v letih 1997/1998. Velik kulturni pomen imajo freske, ki izhajajo iz 15.st.
 
KORITNO
Koritno je gručasto naselje na dvignjenem pomolu nad popolno ravnico desnega brega reke Dravinje. Ob Dravinji prevladujejo travniki in pašniki, višje pa gozdovi in vinogradi.
 
LEŠJE
Lešje je razloženo naselje na levem bregu Dravinje z gručastimi naselji ob vznožju nizkega slemena Savinjsko ob cesti Majšperk - Makole. Ob Dravinji prevladujejo travniki in pašniki, ki so osnovna za razvito živinorejo in poljedelstvo na tem območju.
 
MEDVECE
Medvece so razloženo naselje in se nahajajo ob vznožju in na pobočju slemena Savinjsko. Jedro naselja je ob cesti med Sestržami in Ptujsko Goro. Kraj je bil nekdaj poznan tudi kot rudnik premoga, ki pa je bil povezan tudi z železniško progo s Pragerskim in žičnico do Brega, ki je služila za prevoz lesa, ki ga je potrebovala takratna tovarna Tomina.
 
NARAPLJE
Naraplje so razloženo naselje na pobočjih nad dolino potoka Jesenice. Gručasto jedro naselja je v dolini, na pobočjih je nekaj vinogradov, ki v višjih legah preidejo v gozd.
 
PLANJSKO
Planjsko je razloženo naselje na pobočjih gozdnatih Haloz. V dolini naselja Planjsko teče potok Jesenica.
 
PREŠA
Preša je gručasto naselje ob cesti Rogatec - Majšperk. V dolini so travniki in njive, na pobočjih nekaj sadovnjakov in vinogradov, ki višje preidejo v gozd.
 
SESTRŽE
Sestrže je gručasto naselje ob vznožju slemena Savinjsko, na desnem bregu Polskave.. Severno od naselja se na vlažnih melioriranih tleh širijo njive in travniki. Veliko prebivalcev se tukaj ukvarja s kmetijstvom.
 
SKRBLJE
Skrblje so gručasto naselje na desnem bregu reke Dravinje. Razloženi del naselja je na bližnjih pobočjih Zahodnih Haloz.
 
STANEČKA VAS
Stanečka vas je razloženo naselje z gručastim središčem v dolini Dravinje in ob regionalni cesti med Majšperkom in Jurovci, na levem bregu Dravinje. Del naselja je tudi na slemenu Savinjsko.
 
SITEŽ
Sitež je naselje, ki leži v dolini potoka Jesenica ob lokalni cesti Žetale - Majšperk. V sami dolini prevladujejo travniki in njive, na strmih pobočjih pa je nekaj sadovnjakov in vinogradov.
 
SPODNJA SVEČA
Spodnja Sveča leži na stiku dolin potokov Skralške in Dežnice. Včasih je bil kraj poznan po kamnolomu in tkalnici, ki je stala ob poroku Škraljške.
 
Predsednik sveta KS Majšperk :
Murko Dragomir, Majšperk 60 A, 2322 Majšperk
 
Člani sveta KS Majšperk :
Št. Ime in priimek Naslov
1. Lovrenčič Kristijan Majšperk 38, 2322 Majšperk
2. Murko Dragomir Majšperk 60 A, 2322 Majšperk
3. Gajser Gorazd Stanečka vas 12, 2322 Majšperk
4. Tacinger Kristijan Lešje 30, 2322 Majšperk
5. Korže Marjan Breg 18 B, 2322 Majšperk
6. Kamenšek Beno Breg 46 A, 2322 Majšperk
7. Širovnik Franci Skrblje 7, 2322 Majšperk
8. Beranič Branko Sestrže 37, 2322 Majšperk
9. Krošel Peter Medvedce 20, 2322 Majšperk
10. Peršuh Bojan Naraplje 10, 2322 Majšperk
11. Hohnec Tatjana Naraplje 2 C, 2322 Majšperk
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  | Center za varnost osebnih podatkov | Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2019 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.