Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Haloški radovedneži
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
  Seje OS
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splošno o občini
Občinska uprava \ Krajevne skupnosti - Ptujska Gora
 
KRAJEVNE SKUPNOSTI Majšperk Ptujska Gora Stoperce
 
DOKLECE
Doklece so gručasto naselje ob lokalni cesti Majšperk - Jurovci na levem bregu Dravinje. V okolici naselja prevladujejo na mokrotnih tleh travniki in pašniki.
 
JANŠKI VRH
Na skrajnem severno zahodnem robu Haloz leži naselje Janški Vrh. Naselje se ponaša z vinogradi ter gozdovi. Pomemben vir preživljanja občanov na tem območju pa je med drugim tudi živinoreja. Na vrhu slemena stoji podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika, ki izhaja iz 15. stoletja.
 
PODLOŽE
Je gručasto naselje ob cesti Majšperk -Ptuj. Severno od naselja se na melioniranih tleh širijo njive. Skozi to naselje je nekoč potekala rimska cesta. Na ravnini leži tudi urejeno prazgodovinsko gomilno grobišče iz 7. in 6. stoletja pred našim štetjem.
 
PTUJSKA GORA
Ptujska Gora, znana po romarskem središču, cerkvijo, je gručasto naselje vrh slemena Savinjsko ob cesti Ptuj - Majšperk. Kraj je nastal na slemenu goric, prek katerih se vzpenja cesta s Ptuja v Poljčane in Rogatec. Znana romarska cerkev je bila zgrajena ob koncu 14. stol. Leta 1447 je postala trg z lastnim sodstvom, letnimi sejmi in s tedenskimi tržnimi dnevi, s katerimi je tekmovala s Ptujem. V letih 1475 - 1493, ko so Turki izropali trg so cerkev obdali z obzidjem in obrambnimi stolpi, od katerih je eden ohranjen. Pod trgom stoji znamenje v spomin na kugo iz leta 1682. Cerkev ima triladijski stopnjevalni dvoranski prostor, ki se na vzhodni strani zaključuje s tremi petosminskimi zaključki. Notranjščina z vitkimi stropi in prepletom reber je najpopolnejši gotski prostor v Sloveniji. V njem je srednja ladja tako po širini kot po višini in dolžini simetralno poudarjena. V glavni oltar iz leta 1764 je vkampioniran timpanonski kamniti relief Marije zavetnice s plaščem iz začetka 15. stol. Za slovenske razmere izredno dragocena cerkev je nastala kot plemiška ustanova in romarska postojanka ob koncu 14. stol. Cerkev je obdana z znižanim taborskim obzidjem s stolpom, župniščem in romarsko hišo.
 
SLAPE
Na levem bregu Dravinje leži naselje Slape. Tam najdemo tudi jez, ob katerem stoji tudi edini mlin v Občini Majšperk.
 
STOGOVCI
Prav tako je naselje Stogovci razloženo naselje, ki pa leži na slemenu Savinjsko, del naselja pa na pobočjih zahodnih Haloz. V bregu ob cesti proti Ptujski Gori stoji kamniti steber, postavljen v spomin na živinsko kugo leta 1642.
 
BOLEČKA VAS
Bolečka vas je manjše razložene naselje na levem bregu reke Dravinje ob cesti Majšperk -Jurovci. Na dolinskem dnu so predvsem njive in travniki, ki dajejo osnovo živinoreji. Do 1998 je sam kraj spadal v Občino Videm, kasneje pa se je pridružil naši občini.
 
Predsednik sveta KS Ptujska Gora :

Šerbak Jožef, Doklece 29 A, 2323 Ptujska Gora

 
Člani sveta KS Ptujska Gora :
Št. Ime in priimek Naslov
1. Brunčič Stanislav Ptujska Gora 60, 2323 Ptujska Gora
2. Leva Vanja Ptujska Gora 94 B, 2323 Ptujska Gora
3. Lamperger Ana Ptujska Gora 96 B, 2323 Ptujska Gora
4. Angel Franc Bolečka vas 3, 2323 Ptujska Gora
5. Šerbak Jožef Doklece 29 A, 2323 Ptujska Gora
6. Zajšek Lovrenc Podlože 12, 2323 Ptujska Gora
7. Dvoršek Slavko Podlože 83, 2323 Ptujska Gora
8. Korez Branko Stogovci 22, 2323 Ptujska Gora
9. Galun Tomaž Stogovci 42, 2323 Ptujska Gora
10. Avguštin Simon Slape 15, 2323 Ptujska Gora
11. Korez Dejan Janški Vrh 56, 2323 Ptujska Gora
 
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  | Center za varnost osebnih podatkov | Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2019 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.