Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Haloški radovedneži
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
  Seje OS
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Občina Majšperk

 

Lokalne volitve 2018

 

Povezava :
https://volitve.gov.si

 

Obvestila o razpisu :
Razpis rednih članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Majšperk
Uradni list Republike Slovenije
 
Rokovnik :
Rokovnik
 
Obrazci za podporo volivcev :
Navodilo o obrazcih djanja podpore volivcev - lokalne volitve 2018
Podpora kandidaturi za župana
Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
 
Obrazci za sodelovanje v volilnih odborih :
Predlog za člana volilnega odbora
Soglasje za sodelovanje v volilnem odboru in izjava kandidata
Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje v volilne odbore
 
Postopek kandidiranja - župan :
Obrazec LV-4 - kandidatura župan
Obrazec LV-5 - soglasje župan
Obrazec LV-9 - zapisnik politična stranka župan
Obrazec LV-12 - seznam politična stranka
 
Postopek kandidiranja Občinskega Sveta :
Obrazec LV-7 - kandidatura občinski svet - proporcionalni sistem
Obrazec LV-8 - soglasje kandidata občinski svet
Obrazec LV-11 - zapisnik politična stranka občinski svet - proporcionalni sistem
Orbazec LV-12 - seznam politična stranka
 
Postopek kandidiranja Krajevne skupnosti :
Obrazec LV-10 - zapisnik politična stranka občinski svet - večinski sistem
Obrazec LV-12 - seznam politična stranka
 
Volilna kampanja :
Obrazec LV-16 - Volilna kampanja - Obvestilo o organizatorju VK
Pogoji za pridobitev brezplačnih plakatnih mest
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
 
Obvestila :
Sklep o imenovanju OVK
Sklep o predstavitvi kandidatov v Majšperčanu
Obvestilo o predčasnem glasovanju
Ugotovitveni sklep o št. glasov podpore kandidatom
Odločba o določitvi volišč
Obvestilo - lokalne volitve 2018
 
Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe
Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti.
Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu https://www.nok.si/ .
Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta.
Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj. Predlagamo vam, da to obvestilo objavite na spletni strani Občinske volilne komisije, saj se predlagatelji obračajo na nas v dvomih, kako določiti stopnjo in naziv izobrazbe, saj nimajo na voljo šifranta iz aplikacije. S tem se boste izognili kasnejšim težavam pri vnosu podatkov o kandidatu v aplikacijo.
Služba za lokalno samoupravo
 
 
1. Vložene kandidature
1. Slovenska ljudska stranka, vložitev kandidature 15. 10. 2018
2. Volilna konvencija občinske organizacije socialnih demokratov Majšperk,
    vložitev kandidature 15. 10. 2018
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, vložitev kandidature 17. 10. 2018
4. Slovenska demokratska stranka, vložitev kandidature 17. 10. 2018
5. Stranka modernega centra, vložitev kandidature 17. 10. 20188
6. N.SI Nova Slovenija – Krščanski demokrati, vložitev kandidature 18. 10. 20188
 
 
2. Potrjene kandidature
1. Slovenska ljudska stranka, potrjena kandidatura
2. Volilna konvencija občinske organizacije socialnih demokratov Majšperk, potrjena kandidatura
3. Demokratična stranka upokojencev Slovenije, potrjena kandidatura
4. Slovenska demokratska stranka, potrjena kandidatura
5. Stranka modernega centra, delno potrjena kandidatura
6. Nova Slovenija – Krščanski demokrati, potrjena kandidatura.
 
 
Obvestilo o datumu žreba vrstnega reda :
Obvestilo
 
 
Seznam kandidatov :
- Seznam kandidatov za župana in člane Občinskega sveta Občine Majšperk
Predloga župan
Predloga OS VE1
Predloga OS VE2
 
- Seznam kandidatov za člane sveta KS Majšperk
Predloga KS M VE1
Predloga KS M VE2
Predloga KS M VE3
Predloga KS M VE4
Predloga KS M VE5
Predloga KS M VE6
 
- Seznam kandidatov za člane sveta KS Ptujska Gora
Predloga KS P VE1
Predloga KS P VE2
Predloga KS P VE3
Predloga KS P VE4
Predloga KS P VE5
Predloga KS P VE6
 
- Seznam kandidatov za člane sveta KS Stoperce
Predloga KS S VE1
Predloga KS S VE2
Predloga KS S VE3
Predloga KS S VE4
Predloga KS S VE5
 
 
Naknadne volitve :
- Potrjena kandidatura: Slovenska ljudska stranka, vložena 19. 11. 2018
LV-12 - seznam udeležencev
LV-KS 2 - kandidatura KS
LV KS1 - podpora volivcev - seznam
LV-KS3 - soglasje kandidata KS
OBR LV-10 - zapisnik politična stranka - občiski svet - večinski sistem
Obvestilo za spletno stran
Razpis naknadnih volitev
Odločba
Poročilo
 
Rezultati – poročila o volitvah :
Poročilo KS Majšperk
Poročilo KS Ptujska Gora
Poročilo KS Stoperce
Poročilo OS
Porocilo župan
Preferenčni glasovi
 
Seznam kandidatov:
Seznam kandidatov
 
 
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  | Center za varnost osebnih podatkov | Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2019 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.