Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Haloški radovedneži
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
  Seje OS
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splošno o občini
Občinski poslovni načrt \ Javna razgrnitev - OPN v Občini Majšperk
 
JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKI POSLOVNI NAČRT
 
Tekstualne priloge

Naslovnica

Vsebina
 
Odlok

Naslovnica

Vsebina

Odlog do
 
Grafični del
Kartografsko gradivo v merilu 1: 50000 v PDF ali TIF datoteki.
 
2.1. Strateški del
2.1.1. Zasnova prostorskega razvoja

zasnova prostorskega razvoja
 
2.1.2. Zasnova gospodarske javne infrastrukture

zasnova gospodarske javne infrastrukture

GJI
 
2.1.3. Usmeritev za razvoj poselitve

usmeritev za razvoj poselitve
 
2.1.4. Ostalo

usmeritve za določitev namenske rabe

usmeritve za razvoj v krajini
 
2.2. Izvedbeni del

Legenda
 
2.2.1. Razdelitev na liste

razdelitev na liste

 
2.2.2. Pregledna karta

pregledna karta

 
2.2.3. EUP PNRP PIP

namenska raba list 1

namenska raba list 2
namenska raba list 3
namenska raba list 4
namenska raba list 5
namenska raba list 6
namenska raba list 7
namenska raba list 8
namenska raba list 9
namenska raba list 10
namenska raba list 11
namenska raba list 12
namenska raba list 13
namenska raba list 14
namenska raba list 15
namenska raba list 16
namenska raba list 17
namenska raba list 18
namenska raba list 19
namenska raba list 20
namenska raba list 21
namenska raba list 22
 
2.2.4. EUP GJI

GJI list 1

GJI list 2

GJI list 3
GJI list 4
GJI list 5
GJI list 6
GJI list 7
GJI list 8
GJI list 9
GJI list 10
GJI list 11
GJI list 12
GJI list 13
GJI list 14
GJI list 15
GJI list 16
GJI list 17
GJI list 18
GJI list 19
GJI list 20
GJI list 21
GJI list 22
 
3 priloge
 
3.1. izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov

izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov

 
3.2. Stanje prostora

Stanje prostora

Geodetske podlage
 
3.2.1. Raba prostora

Raba prostora SHP

Legenda

 

 

Raba prostora GEOREF

 

raba GEOREF 1
  raba GEOREF 2
  raba GEOREF 3
  raba GEOREF 4
  raba GEOREF 5
  raba GEOREF 6
  raba GEOREF 7
  raba GEOREF 8
  raba GEOREF 9
  raba GEOREF 10
  raba GEOREF 11
  raba GEOREF 12
  raba GEOREF 13
  raba GEOREF 14
  raba GEOREF 15
  raba GEOREF 16
  raba GEOREF 17
  raba GEOREF 18
  raba GEOREF 19
  raba GEOREF 20
  raba GEOREF 21
  raba GEOREF 22
 

 

Raba prostora TIF

 

raba list 1
  raba list 2
  raba list 3
  raba list 4
  raba list 5
  raba list 6
  raba list 7
  raba list 8
  raba list 9
  raba list 10
  raba list 11
  raba list 12
  raba list 13
  raba list 14
  raba list 15
  raba list 16
  raba list 17
  raba list 18
  raba list 19
  raba list 20
  raba list 21
  raba list 22
 
3.2.2. GJI

GJi SHP

Legenda

 

 

GJI GEOREF

 

GJI GEOREF 1
  GJI GEOREF 2
  GJI GEOREF 3
  GJI GEOREF 4
  GJI GEOREF 5
  GJI GEOREF 6
  GJI GEOREF 7
  GJI GEOREF 8
  GJI GEOREF 9
  GJI GEOREF 10
  GJI GEOREF 11
  GJI GEOREF 12
  GJI GEOREF 13
  GJI GEOREF 14
  GJI GEOREF 15
  GJI GEOREF 16
  GJI GEOREF 17
  GJI GEOREF 18
  GJI GEOREF 19
  GJI GEOREF 20
  GJI GEOREF 21
  GJI GEOREF 22
 

 

GJI TIF

 

GJI list 1
  GJI list 2
  GJI list 3
  GJI list 4
  GJI list 5
  GJI list 6
  GJI list 7
  GJI list 8
  GJI list 9
  GJI list 10
  GJI list 11
  GJI list 12
  GJI list 13
  GJI list 14
  GJI list 15
  GJI list 16
  GJI list 17
  GJI list 18
  GJI list 19
  GJI list 20
  GJI list 21
  GJI list 22
 
3.2.3. Varstveni režimi

Varstveni režimi SHP

Legenda

 

 

Varstveni režimi GEOREF

 

režimi GEOREF 1
  režimi GEOREF 2
  režimi GEOREF 3
  režimi GEOREF 4
  režimi GEOREF 5
  režimi GEOREF 6
  režimi GEOREF 7
  režimi GEOREF 8
  režimi GEOREF 9
  režimi GEOREF 10
  režimi GEOREF 11
  režimi GEOREF 12
  režimi GEOREF 13
  režimi GEOREF 14
  režimi GEOREF 15
  režimi GEOREF 16
  režimi GEOREF 17
  režimi GEOREF 18
  režimi GEOREF 19
  režimi GEOREF 20
  režimi GEOREF 21
  režimi GEOREF 22
 

 

Varstveni režimi TIF

 

režimi list 1
  režimi list 2
  režimi list 3
  režimi list 4
  režimi list 5
  režimi list 6
  režimi list 7
  režimi list 8
  režimi list 9
  režimi list 10
  režimi list 11
  režimi list 12
  režimi list 13
  režimi list 14
  režimi list 15
  režimi list 16
  režimi list 17
  režimi list 18
  režimi list 19
  režimi list 20
  režimi list 21
  režimi list 22
 
3.2.4. DPA

DPA SHP

 
3.3. Strokovne podlage

Seznam strokovnih podlag

Pobuda vloga 248 -16.02.2012 Kmetija Lenarčič
 

 

UN konceptualni del

    UN Breg
   

UN naselja Breg
   

UN naselja Breg koncept do
     
    Karte
   

karta 1
    karta 2
    karta 3
    karta 4
    karta 5
    karta 6
    karta 7
 
    UN Majšperk
   

UN naselja Majšperk tekst
   

UN naselja Majšperk
   

UN naselja Majšperk koncept do
     
    Karte
   

karta 1
    karta 2
    karta 3
    karta 4
    karta 5
    karta 6
    karta 7
    karta 8
 
    UN Ptujska Gora
   

UN naselja Ptujska Gora tekst
   

UN naselja Ptujska Gora koncept do
     
    Karte
   

karta 1
    karta 2
    karta 3
    karta 4
    karta 5
    karta 6
 
    UN Stoperce
   

UN naselja Stoperce tekst
   

UN naselja Stoperce podrobnejši del
   

UN naselja Stoperce koncept do
     
    Karte
   

karta 1
    karta 2
    karta 3
    karta 4
    karta 5
    karta 6
 

 

UN podrobnejši del

    Karte Breg
   

UN Breg podrobnejši del
   

karta 1
    karta 2
    karta 3
    karta 3.2
    karta 4
    karta 5
 
    Karte Majšperk
   

UN Majšperk podrobnejši del
   

karta 1
    karta 2
    karta 3.1
    karta 3.2
    karta 4
    karta 5
 
    Karte Ptujska Gora
   

UN Ptujska Gora podrobnejši del
   

karta 1
    karta 2
    karta 3.1
    karta 3.2
    karta 4
    karta 5
 
    Karte Stoperce
   

UN Stoperce podrobnejši del
   

karta 1
    karta 2
    karta 3.1
    karta 3.2
    karta 4
    karta 5
 

 

Območje Lecana

   

Izsek iz obstoječega plana
    Poseg 252 (ObmočjeLecana)
    Predlog namenske rabe
    Prikaz območja v pokrajini
    Zasnova cone
    Zemljiški kataster
 
3.4. Sm mn

smernice za osnutek
 

 

Analiza smernic

    MKGp
   

Analiza smernic MKGP
   

Analiza smernic MKGP
 
    Ostali NUP
   

Direkcija RS za ceste
    Direkcija RS za ceste
 
    Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
    Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
 
    Elektro Maribor
    Elektro Maribor
 
    Elektro Slovenije
    Elektro Slovenije
 
    Geoplin plinovodi
    Geoplin plinovodi
 
    Komunala Ptuj
    Komunala Ptuj
 
    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
    Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
 
    Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
    Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
 
    Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo
    Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo
 
    Ministrstvo za gospodarstvo, Rudarske smernice
    Ministrstvo za gospodarstvo, Rudarske smernice
 
    Telekom Slovenije
    Telekom Slovenije
 
    Uprava RS za zaščito in reševanje
    Uprava RS za zaščito in reševanje
 
    Zavod za gozdove
    Zavod za gozdove
 

 

Zavod RS za varstvo narave

   

Analiza O2
   

Analiza po EUP o1 avgust 2011
   

Analiza po EUP o1 avgust 2011 - samo s pogoji
    Analiza pobudah o1
    Analiza pobudah o3
    Analiza pobudah o4
 
3.5. OBR

Bilance skupaj do
Obrazložitev dopolnitve december 2009
Obrazložitev dopolnitve junij 2009
Obrazložitev OPN
Posegi stavbna do poz
Tehnični popravki - nestavbna
Vsi posegi z obrazložitvami do
 
3.6. POV JAV
 
3.7. Poročilo okolja **

3072A OP Majšperk dodatek
Grafična priloga - 1
Tekstualna priloga - 1
Tekstualna priloga - 1

Tekstualna priloga - 3 SPA 1

Tekstualna priloga - 3 SPA 2
Tekstualna priloga - 3 SPA 3

Tekstualna priloga - 3 SPA 4
Tekstualna priloga - 3 SPA 5

Tekstualna priloga - 3 SPA 6
Tekstualna priloga - 3 SPA 7

Tekstualna priloga - 3 SPA 8
Tekstualna priloga - 3 SPA 9

Tekstualna priloga - 3 SPA 10
Tekstualna priloga - 3 SPA KUM

Tekstualna priloga - 3 SPA OMILITVE
Tekstualna priloga - 4

Tekstualna priloga - 4
TP OP TX P-08221-A-03 OP za OPN Majšperk nov 2011
 
3.8. Področje NUP
 

 

MKGP

  Bilance skupaj do
  Elaborat posegov na K1 - izvleček
  Posegi stavbna do poz
  Tehnični popravki - nestavbna
  Vsi posegi z obrazložitvami do
 
    Mnenja KSS za posege na K2
   

 

 

 

Zavod za gozdove

    Pojasnila v zvezi s pobudo 270
   

Kamnolom Vundušek - Majšperk
   

Smernice za pripravo strokovnih podlag področje rudarstva
 

 

ZRSVN

  Bilance skupaj do
  Posegi stavbna do poz
  Tehnični popravki - nestavbna
  Vsi posegi z obrazložitvami do
 
    Pojasnila v zvezi s pobudo 270
   

Kamnolom Vundušek - Majšperk
   

Smernice za pripravo strokovnih podlag področje rudarstva
 
 
 
     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  | Center za varnost osebnih podatkov | Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2019 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.