Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju

Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku

Podatki o financiranju