Podpisana pogodba z izvajalcem za pričetek gradnje kolesarskih povezav

Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku

Podatki o financiranju