Domov

Turizem

Kulturno poslovni center Majšperk

Športni objekti Majšperk

 

   
 
  Občina po meri invalidov
  Haloški radovedneži
  Investicije
  Vloge in obrazci
  Register predpisov
  Natečaji
  Razpisi
 
  Obvestila uporabnikom portala
   
 

 
 
 
 
 
Splošno o občini

Poslovanje KU Majšperk

 
  Sreda, / /
    /
  Petek, / /
    /

Več o prispevku

Na vrh

 

Občinski praznik Občine Majšperk

01.00.2018

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  

18.08.201807.00Ribiško tekmovanje ob ribniku v Stanečki vasi
  Org.: RD Majšperk
18.08.201811.00Spust s kajaki po reki Dravinji; začetek pri mostu ob Dravinji na Bregu
  Org.: ŠD Breg
18.08.201816.00Košarka 4 x 4 v športnem parku Podlože
  Org.: ŠD Podlože
19.08.201809.00Zajtrk za občane na platoju pred domom krajanov Stoperce
  Org.: DG Stoperce
19.08.201813.00Pohod Spoznajmo občino peš; začetek pred OŠ Majšperk
  Org.: PD Majšperk
19.08.201815.00Postavitev klopotca na Završah
  Org.: DVS Majšperk

Več o prispevku

Na vrh

 

Subvencija bivanja študentov

08.08.2018

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  

Več o prispevku

Na vrh

 

Prireditve v Občini Majšperk avgust 2018

01.08.2018

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  
TOREK, 21. 8. 2018 ob 11.00 uri
Zaključna prireditev projekta Haloški radovedneži v prostorih OŠ Majšperk
(Org.: OŠ Majšperk)
 

PRIZNANJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Majšperk www.majsperk.si v rubriki Razpisi objavljen Razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2018. Rok za oddajo predloga v zapečateni kuverti je petek, 10. avgust 2018, do 12.00 na naslov Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk .
 

ZLATI MATURANT/-KA

Dijake in dijakinje, ki ste v letošnjem letu zaključili šolanje na srednjih šolah kot ZLATI MATURANT/ZLATA MATURANTKA, vljudno vabimo, da to sporočite na Občino Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali preko e-naslova obcina.majsperk@majsperk.si, in sicer najkasneje do 10. 8. 2018.
 

ŠPORTNO DRUŠTVO PTUJSKA GORA VABI

NEDELJA, 5. 8. 2018: kolesarjenje na Svete Gore; kolesarji se zberejo pri krožišču na Ptujski Gori:
• 1. skupina ob 5.00,
• 2. skupina ob 6.30.
NEDELJA, 12. 8. 2018, ob 7.00: kolesarski maraton Mala Nedelja; zbiranje pri krožišču na Ptujski Gori (potrebna predprijava).
 

BAZILIKA PTUJSKA GORA VABI

NEDELJA, 5. 8. 2018: romanje na Svete Gore; romarska sveta maša ob 9.30. Zbiranje peš romarjev bo v soboto, 4. 8. 2018, med 17.30 in 18.00 na trgu Ptujske Gore.
NEDELJA, 12. 8. 2018: metropolitansko srečanje bolnikov v okviru praznika Marijinega vnebovzetja; ob 10.00 v baziliki sveta maša z bolniškim maziljenjem, ki jo bo daroval nadškof dr. Marjan Turnšek.
TOREK, 14. 8. 2018: vigilija praznika Marijinega vnebovzetja; ob 20.00 slovesna maša, ki jo bo vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl, po maši sledi procesija z lučkami in nočno bdenje.
SREDA, 15. 8. 2018: praznik Marijinega vnebovzetja; ob 10.00 slovesna maša, ki jo bo vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. Ostale maše so opolnoči, 6.30, 8.00, 12.30, 16.00, 19.00.
NEDELJA, 19. 8. 2018: romanje v Žetale; romarska sveta maša ob 10.30 v cerkvi Marije Tolažnice.
Odhod peš romarjev s Ptujske Gore (izpred gasilskega doma ob 6.30.
Več na spletni strani www. ptujskagora.eu.

Več o prispevku

Na vrh

 

Vabilo - Foto natečaj 2018

27.07.2018

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  

Več o prispevku

Na vrh

 

Vabilo - Tečem zase

27.07.2018

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  

Več o prispevku

Na vrh

 

Polnilne postaje za električne avtomobile v Občini Majšperk

10.07.2018

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  

S pomočjo Eko sklada smo postavili dve polnilnici za električne avtomobile. Na vsaki polnilnici je možno polnjenje dveh avtomobilov hkrati. Ena polnilnica je na voljo pred Kulturno poslovnim centrom Majšperk, druga pa na parkiriču na Bregu. Polnilnice sofinancira Eko sklad do višine neto vrednosti investicije, strošek Občine Majšperk je DDV in ureditev parkirnih mest s priključitvijo polnilnic na električno omrežje. Polnjenje električnih avtomobilov bo vsaj tri leta brezplačno.

Več o prispevku

Na vrh

 

Vabilo - Art stays

03.07.2018

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  

Več o prispevku

Na vrh

 

Vabilo - Javni razpis Podpora mikro

03.07.2018

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  

Več o prispevku

Na vrh

 

Projekt Haloški radovedneži

18.06.2018

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  

Več o prispevku

Na vrh

 
Prireditve v Občini Majšperk julij 2018
01.07.2018

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  

Obvestila

KRAJEVNI URAD MAJŠPERK JE PONOVNO ODPRT
V objektu KPC Majšperk ponovno posluje tudi Krajevni urad Majšperk. Glede na to, da že v marsikateri občini krajevni urad ne deluje več, vas prosimo, da se obrnete na Krajevni urad Majšperk, če potrebujete spodaj navedene listine. Njegov obstoj je namreč odvisen tudi od števila obravnavanih oziroma oddanih vlog. Na Krajevnem uradu Majšperk lahko tako urejate naslednje zadeve, in sicer:
 
S PODROČJA ODJAVNO-PRIJAVNE SLUŽBE
Na Krajevnem uradu Majšperk lahko:
- oddate vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potnega lista (ne glede na kraj stalnega prebivališča);
- oddate vlogo za vpis spremembe naslova v potnem listu;
- podate vlogo za pričetek postopka naznanitve pogrešanja osebne izkaznice ali potnega lista;
- uredite prijavo ali odjavo stalnega ali začasnega prebivališča;
- podate vlogo za izdajo potrdila iz evidenc gospodinjstva in registra prebivalstva (potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču, potrdilo o skupnem gospodinjstvu);
- potrdite dovoljenje zakonitih zastopnikov za potovanje v tujino (Bosno in Hercegovino) za mladoletne osebe do 15. leta starosti;
- podate podporo volivcev referendumskim pobudam in kandidaturam.
 
S PODROČJA MATIČNIH ZADEV lahko na Krajevnem uradu Majšperk:
- pridobite izpisek iz matičnega registra (splošni izpiski, ki vsebujejo zaznambe glede osebnega statusa);
- pridobite izpisek iz matičnega registra o rojstvu, ne glede na kraj rojstva;
- pridobite izpisek iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze;
- pridobite izpisek iz matičnega registra o smrti, ne glede na kraj smrti (za osebe, ki so umrle po 3. 5. 2005);
- podate zahtevo za sestavo smrtovnice za zapuščinski postopek;
- podate izjavo na zapisnik o priznanju očetovstva pred ali po rojstvu otroka;
- pridobite potrdilo o državljanstvu;
- pridobite podatke iz matičnih knjig; - pridobite potrdila iz matičnega registra.
 
Na Krajevnem uradu Majšperk pa lahko oddate tudi NASLEDNJE VLOGE:
 - ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča;
- izjavo o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča;
- zahtevo za uvedbo postopka ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča (pisno ali ustno na zapisnik upravnega organa).
 
Na Krajevnem uradu Majšperk pridobite LISTINE IZ CENTRALNIH ZBIRK PODATKOV:
- izpiske iz elektronske zemljiške knjige (redni izpisek iz zemljiške knjige);
- potrdila oziroma izpiske iz zbirk geodetskih podatkov (prikaz parcele, lastninski list, potrdilo o parceli).
 
Na Krajevnem uradu Majšperk lahko opravite tudi UPRAVNE OVERITVE:
- prepisa ali kopije dokumenta; - podpisa za potrebe vseh upravnih postopkov;
- garantnega pisma.
 

Podrobnejše informacije lahko pridobite v času uradnih ur Krajevnega urada Majšperk na telefonski številki 02 795 22 70,
praviloma v sredo od 8.00 do 10.00 in od 11.00 do 17.00 ter v petek od 8.00 do 12.00.

 
Delovni čas Krajevnega urada Majšperk pa redno objavljamo tudi na spletni strani Občine Majšperk www.majsperk.si.

Več o prispevku

Na vrh

 

OBČINSKA BLAGAJNA

01.12.2016

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  
Od 01.12.2016 dalje.

Na občinski blagajni lahko od 1. 12. 2016 plačujete položnice naslednjih podjetij:
    • Podjetje za stanovanjske storitve d.o.o.,
    • Komunalno podjetje Ptuj d.o.o.,
    • Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.,
    • Čisto mesto Ptuj d.o.o.,
    • ČZP Večer d.d.,
    • Energija Plus d.o.o.,
    • Osnovna šola Majšperk,
    • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.
    • in Občina Majšperk.
Položnice Telemach d.o.o. in Telemach Mobil žal ni več možno od 1. 12. 2016 plačevati na naši blagajni.

 

Občinska blagajna je odprta

vsako SREDO
od 08.00 - 10.00
in od 11.00 - 16.00.

 

Več o prispevku

Na vrh

 

Gostilna Dolinca

 

Prispevek: Gostilna Dolinca

Datoteka: 1  

Več o prispevku

Na vrh

 

Frizerski atelje Brico

 

Prispevek: Občina Majšperk

Datoteka: 1  

Več o prispevku

Na vrh

 
...
 

Prostorski infomacijski sistem občin

Vstop v PISO

 
 
 
 
 
 

Inštitut za lokalno samoupravo in

javna naročila Maribor

Vstop v Lex localis

 

 
 
 

 

 
 

Program Podeželje

 

 
 
 

 

 
 

Skupnost občin Slovenije

 

AJPES

 
 
 

 

 
 
 

 

     
  Občina Majšperk  
  Majšperk 39  
  2322 Majšperk  
  Telefon: 02 795 08 30  
  Fax: 02 794 42 21  
  e-naslov: obcina.majsperk@majsperk.si  

Domov  |  Kontakti  | Center za varnost osebnih podatkov | Pravno obvestilo   |  Avtorji

 
 
 
     
 

© 2018 by Občina Majšperk. Vse pravice kopiranja pridržane.

 
 

Design by provix.si

 
 

Spletna stran www.majsperk.si ne uporablja piškotkov - Zakon o elektronskih komunikacijah ZEK-om1.