Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Beno Janžekovič, roj. 1956 iz Ptuja
  • Namestnica predsednika Marjana Kacijan, roj. 1983 iz Majšperka
  • Članica Suzana Vuk, roj. 1977 iz Brega
  • Namestnik članice Marko Rakovec, roj. 1966 iz Majšperka
  • Članica Tatjana Smolej, roj. 1957 iz Majšperka
  • Namestnica članice Mateja Leskovar, roj. 1986 iz Podlož
  • Članica Tanja Gajser, roj. 1988 iz Skrbelj
  • Namestnik članice Ludvik Lampret, roj. 1937 iz Preše