Štab civilne zaščite Občine Majšperk

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Poveljnik CZ Darko ZUPANC
  • Namestnik poveljnika CZ Darko REJEC
  • Član štaba CZ za operativo Zlatko LETONJA
  • Članica štaba CZ za prvo pomoč Vlasta LESKOVAR
  • Član štaba CZ za področje gradbeništva Robert POLAJŽER