Domov Organi občine Občinski svet Komisija za priznanja in odlikovanja

Komisija za priznanja in odlikovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Frančiška Jus, Lešje 41 A, 2322 Majšperk
  • Podpredsednica, Monika Lovrenčič, Majšperk 38, 2322 Majšperk
  • Član, Vekoslav Širec, Slape 14, 2323 Ptujska Gora
  • Članica, Valerija Grobelšek, Preša 6 B, 2322 Majšperk
  • Članica, Anica Rejec, Stoperce 6, 2289 Stoperce
  • Članica, Franja Sagadin, Lešje 9 A, 2322 Majšperk