Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora MA9 in del enot urejanja prostora MA8, MA11 in MA17 – Majšperk

7. 7. 2021 204

Povezava do predpisa