Naša Drava - Projekt sodelovanja med LASi

914.872,55 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
671.404,38 €
V teku
Povezava