Lokacijska preveritev za določitev stavbnega zemljišča s preoblikovanjem in povečanjem na zemljiščih s parc. št. 468/1 in 468/2, k.o. Doklece

8. 9. 2021 Matic Š. 52