Zid in ograja ob pokopališču Majšperk

78.278,74 €
V teku